jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | GibbsCAM

proč ne dílenské programování?

Volbou a nákupem dílenského programování, např. Shopmill, Shopturn (Siemens), Manuál Guide i (GE Fanuc), CAPS (Mori Seiki), CAMWARE (Mazak) atd., mohu s určitými omezeními programovat obrábění na CNC obráběcím stroji, na kterém je koupeno. Ale co s ostatními stroji na dílně? Je možné, že se zakoupeným produktem dílenského programování, úzce spojeným s jedním konkrétním strojem jednoho konkrétního výrobce, budu moci programovat širokou typovou základnu stávajících CNC strojů ve svém výrobním provozu?
 
„Zcela zdarma“
Jak je to ve skutečnosti s dialogovým programováním nabízeným zcela zdarma jako součást řídicího systému obráběcího stroje nebo jako konkurenční nástroj výrobce obráběcího stroje? Vždy je důležité vědět, jestli to, co získám „zadarmo“, je skutečně zadarmo.
Je potřeba počítat se skutečnými náklady na pořízení a efektivní provoz softwarového nástroje, který je nabízen jako součást dodávky stroje (CNC řídicího systému). Tedy kalkulovat dostupnost a kvalitu zaškolení a technické podpory prodejce CNC obráběcího stroje, znalost nabízeného dialogového programování prodejcem a jeho školicích pracovníků, kvalitu manuálů.
Obdobné platí i v případě přímé podpory od dodavatele řídicího systému. Je skutečně servisní technik či aplikační inženýr ten pravý technolog, který vám dokáže býti nápomocen?
Je vyřešena otázka aktualizačního servisu produktu? Bude možné právě na váš stroj nahrát novou, opravenou verzi dílenského programování? Je to technicky možné a v jakém časovém intervalu mám možnost toto využít?

     

 Dílenské programovaní se nerozšiřuje mezi zákazníky se základní znalostí NC problematiky, ISO programování, kteří chtějí ovlivňovat způsoby drah obráběcích nástrojů

 Grafické formáty dat modelů vašich zákazníků si nevybíráte, transformace do IGES či DXF hrozí ztrátou informací, vyžadujte načítání reálných dat

 Vytváření tvarů obrábění přímo na panelu řídicího systému při práci se standardním papírovým výkresem není zas až tak pohodlnou záležitostí, a to obsluha musí ještě paralelně sledovat proces obrábění, tj. opotřebení břitových destiček, odvod třísek atd.

Tvorba geometrie dílce
CAD geometrické nástroje v systémech dialogového programování jsou většinou omezeny na tvorbu jen jednoduchých tvarů, a tak při nutnosti obrábění složitých tvarů dochází k problémům až nemožnosti žádanou součást takovýmto způsobem naprogramovat. Vlastní tvorba geometrie přímo na panelu řídicího systému při práci se standardním papírovým výkresem není zas až tak pohodlnou záležitostí, a to obsluha musí ještě paralelně sledovat proces obrábění, tj. opotřebení břitových destiček, odvod třísek atd.
Grafické formáty dat modelů vašich zákazníků si také nevybíráte, transformace do IGES či DXF, máte-li takovouto možnost, není to pravé řešení. Vyžadujte vždy možnost přímého načítání ze standardních CAD formátů, tj. OBJEMOVÁ DATA a ne jejich transformované obaly či řezy, aby nedocházelo, jak se sami přesvědčujete, k chybám při přenosech a transformacích.
 
 
Operační průvodky, s kompletní časovou studii a seřizovacím listem jako nastroj pro snadnější opakované seřízeníMožnost volby, kde chci začít obrábět, tj. místo a způsob
najíždění do polotovaru, je důležitá volba, která by měla záviset na rozhodnutí technologa

Obrobení dílce
Matematik programátor, softwarový genius, který dialogové programování vyvíjel, většinou není technolog obráběč, nezapomínejte na to při výběru, ať vás nepřekvapí např. neznalost korekce, kompenzace rádiusu nástroje G41, G42 nebo nemožnost definice polotovaru, který nemusí být vždy kvádr (frézování), případně tyčovina, jedná-li se o soustruženi, a tedy nemožnost hned od první operace zarovnání čela pracovat jen se skutečným přířezem, výkovkem, odlitkem.
Postupy úběru materiálu v případě frézování vícenásobných kapes, obrábění kapsy s několika ostrovy, ale i zborcené 2,5D stěny kapes či ostrovů s možností obrábět jen materiál polotovaru, tj. se zárukou neobrábění vzduchu, obrábění kapes z jednou či více stěn otevřenými, to jsou standardní vlastnosti, které nejspíše od dílenského programování očekáváte, ale pravdou je, že ve většině případů tyto vlastnosti nabízené dílenské programování neumožňuje, a vám nezbývá, než si dokreslovat falešné obrazce a omezující tvary, nebo se smířit s tím, že hotový dílec, který je po stránce rozměrové v naprostém pořádku, bude vyráběn déle, než je nezbytně nutné pro cyklový čas.
Při práci s dialogovým programováním nemám většinou u nakreslených tvarů možnost volby počátku a konce obrábění, tj. zajetí a vyjetí do řezu a z řezu. Je nutno se spokojit pouze s předem definovaným algoritmem, který určuje vlastní dráhy obrábění, do kterého nemůžu zasahovat. Možnost volby, kde chci začít obrábět, tj. místo a způsob najíždění do polotovaru je důležitá volba, která by měla záviset na rozhodnutí technologa.
Práce s tvarovými nástroji pro vytváření speciálních tvarů a následné doobrobení se zárukou, že je obráběn pouze materiál a že nejezdím zbytečně ve vzduchu, je též žádána při práci s 2D soustružením i při 2,5D frézování.

Technická podpora
Stane se, že máte při tvorbě geometrií či technologie obrábění problém nebo že máte potřebu konzultovat s někým vámi zvolené postupy. Je možné, že vám dodavatel CNC obráběcího stroje nebo řídicího systému smluvně přislíbil neomezenou technickou podporu. Nechme stranou kvalitu vlastní technické podpory, ale zkuste se zamyslet nad tím, jak dokážete poslat váš problematický díl, který právě tvoříte přímo na obráběcím stroji pomocí dílenského programátorského software, co nejrychleji, tedy pomocí emailu, do centra technické podpory vašeho dodavatele. Ano i vy zjistíte, že nezbývá jiné cesty než telefon, nebo eventuálně zaplatit výjezd technické pomoci k vašemu stroji, což není určitě odpovídající a nejrychlejší řešení jaké potřebujete. Jakou kvalitu může tak mít přislíbená technická pomoc? Je skutečně neomezená?
 
Kde se mohou uplatnit?
Závěrem je nutno poznamenat, že nejsem odpůrcem kvalitních systémů dílenského programování a jejich používání v provozech s CNC obráběcími stroji. Cílem tohoto článku bylo shrnout jednotlivá pro a proti a hlavně vysvětlit, jak reagovat na otázku, že stroj, který kupujete právě vy, je nabízen s dialogovým programováním zadarmo.
Např. zástupci Siemens o svých produktech ShopMill, ShopTurn zdůrazňují, že se nejedná o CAD/CAM, že se jedná o grafickou podporu obsluhy obráběcího stroje. Zástupce japonského dodavatele obráběcích strojů Mori Seiki mi na otázku po cílové skupině jejich produktu dílenského programovaní CAPS či Vega vysvětlil, že hlavní cílovou skupinou pro tyto produkty jsou firmy začínající s CNC obráběním, firmy bez znalosti NC programování, ale i bez znalosti vlastní technologie obrábění na CNC strojích, kde je využívání technologických maker výhodou. Potvrdil však, že se dílenské programování nerozšiřuje mezi zákazníky se základní znalostí NC problematiky, ISO programování, kteří chtějí ovlivňovat způsoby drah obráběcích nástrojů.

Vlastimil Staněk, 2004, MM Průmyslové spektrum
(nevím co si myslíte vy, ale toto platilo v roce 2004 a platí i dnes!)

více info na vyžádání

podrubriky GibbsCAM:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz