jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | GibbsCAM

kdy investovat do CAM systému?

Všichni víme, že jediný způsob, jak si stroj i obsluha mohou na sebe vydělat, je maximální vytíženost stroje. Možná, že právě váš současný způsob přípravy výroby pro NC obráběcí stroje nedokáže tuto základní podmínku splnit.
 
Kdy je nejlepší čas ke koupi CAM (Computer Aided Manufacturing) systému? Mezi uživateli numericky řízených obráběcích strojů převažuje názor, že nejdůležitějším hlediskem, rozhodujícím o volbě nového CAM systému, není jen jeho dostupnost na trhu, ale především dostatek času k seznámení se s ním a prostor k dokonalému proškolení se na tento nový technologický nástroj. Uživatelé také často vyčkávají s volbou CAM systému až do nákupu nového numericky řízeného obráběcího stroje. Předpokládají, že spojí zaškolení obsluhy a NC programátorů v jeden celek. Někdy však čekají až do doby, kdy jejich starý CAM systém doslouží.
 
Jsou to naprosto přesvědčivé důvody, a přesto je nelze použít ve všech případech každodenního života firem. Při provozu pracoviště s numericky řízenými obráběcími stroji se může objevit několik signálů, které nás upozorní, že ten správný čas pro nový CAM systém právě nastal.
 
Upozornění první – vaši technologové připravují veškeré G kódy pro NC obrábění ručně
Jedná se o způsob přípravy NC programů používaný od padesátých let. Většina technologů, přestože má bohaté zkušenosti s tímto způsobem přípravy NC programů, přiznává, že ruční programování je obtížné, zdlouhavé a pravděpodobnost výskytu chyby způsobené lidským faktorem je velká. Moderní CAM systémy umožňují podstatně rychlejší a výrazně jednodušší přípravu NC programů. Nejlepší z nich, CAM systémy s možností grafické kontroly vygenerovaného NC programu, systémy simulující obrábění, dokážou odhalit a odstranit případné technologické chyby v době před nahráním NC programu na obráběcí stroj. Tak se ušetří čas i peníze. Odpad vzniklý obráběním je zredukován na minimum. Připojím zkušenost jednoho ze zákazníků, který se rozhodl pro volbu CAM systému Virtual Gibbs. Tento uživatel konstatoval, že takové množství NC programů, jaké připravil za poslední měsíc s využitím GibbsCAM, je rovno součtu všech jeho doposud ručně napsaných NC programů za poslední dva roky.

   

Virtuální obrábění, simulace jednotlivých operací obrábění na monitoru PC

Upozornění druhé – vaše NC obráběcí stroje často stojí a čekají na novou práci
Povinnost každý měsíc platit splátky za stroj, stejně tak i plat pro obsluhu stroje, nutí majitele k zefektivnění provozu stroje. Když numericky řízené stroje stojí, neobrábí, přichází firma o velké peníze. Vše je tedy v rukou NC programátora. Celý výrobní provoz čeká na výsledek jeho snažení, na to, až se mu povede správně napsat NC program. Všichni víme, že jediný způsob, jak si stroj i obsluha na sebe mohou vydělat, je maximální vytíženost stroje. Možná, že právě váš současný způsob přípravy výroby pro NC obráběcí stroje nedokáže tuto základní podmínku splnit. Možná, že právě váš současný způsob přípravy výroby nedokáže využít všech možností, které mu moderní technologie výroby na NC strojích nabízí (nástroje, rozsah otáček stroje, polohovací přípravky atd.).
 
Pro vedoucího výroby není nic více frustrujícího než stroj, který musí čekat na právě dokončovaný či odlaďovaný NC program. Při ruční přípravě NC programů se pravděpodobně, stejně jako já, dopouštíte překlepů. Tak vznikají skryté chyby, které prodlužují dobu odladění výroby a vedou ke vzniku zbytečného odpadu nebo k destrukci nástrojů. Moderní CAM systémy využívající grafického ověření NC programu na obrazovce počítače zabraňují plýtvání strojního času obráběcího stroje. Dobrý CAM systém vás nenutí upravovat vygenerovaný NC program, protože takto připravené NC programy mohou být okamžitě načteny do stroje a vykonány. Při ručním programování zpravidla píšete programy přímo na NC obráběcím stroji. Tím z tohoto drahého výrobního prostředku děláte programovací nástroj. Ano, umožňuje-li řídicí systém práci na pozadí, tj. v době, kdy stroj obrábí, je tento způsob vhodný pro přípravu výroby jednoduchých dílců.
 
V takovém případě se nabízí využití nástroje zvaného Systém dílenského programování. Jedná se vlastně o CAM systém upravený a zabudovaný do řídicího systému obráběcího stroje. Obecně lze napsat, že tento způsob je využíván v provozech, kde není hlavní důraz kladen na maximální vytížení stroje (např. opravárenské provozy). Typickým zástupcem integrovaného systému dílenského programování je SFP Gibbs na řídicím systému FADAL MP CNC. Systémy dílenského programování však nachází uplatnění i v provozech, kde je plná vytíženost stroje rozhodující. Jsou využívány pro editaci NC kódů, které byly generovány CAM systémy na stole programátora. Tím je zaručeno uchování poslední verze NC kódu.
 
Upozornění třetí – váš NC programátor se stal nenahraditelným
Určitě tuto situaci znáte. Máte ve vaší firmě pouze jednoho jediného člověka, který dokáže připravovat NC programy. Děsí vás představa, že dotyčný si bude chtít vybrat nashromážděnou dovolenou, onemocní nebo se ho pokusí získat nějaká konkurenční firma. Dostáváte se do obtížné situace. Řešením by mohlo být nalezení nového „ease-of-use“ CAM systému, se kterým by se seznámili v krátké době všichni lidé od obráběcího stroje. Mezi těmito lidmi určitě objevíte několik nových schopných programátorů. Podmínkou je zvolit vhodný, pro technology i obsluhu srozumitelný CAM systém. 

   

Stane se, že nedokážete realizovat nabízenou zakázku, protože nevíte, jak naprogramovat danou součást

Upozornění čtvrté – nedokážete realizovat nabízenou zakázku, protože nevíte, jak naprogramovat danou součást
Čas od času se objeví nabídka práce, na kterou schopnosti vašich technologů nestačí. Rozměry dílce jsou příliš velké, je použit materiál, u kterého nevíte, jak jej obrábět atd. Vyskytne-li se však situace, že nevíte, jak danou součást naprogramovat, je to signál jasně upozorňující na potřebu nového, výkonného CAM systému.
 
Upozornění páté – nedokážete zpracovat výkresy ve formě CAD dat
Vaši zákazníci přešli na konstrukci dílců pomocí některého z řady CAD systémů. Vy tak získáváte možnost pracovat přímo s jejich CAD daty, a tak ušetřit čas spojený s konstrukcí, s modelováním dílců. Máte možnost data importovat do vašeho CAM, upravit pro danou technologii výroby (úkosy, přídavky, faktor smrštění atd.) a vygenerovat NC program pro daný NC obráběcí stroj.
Volte CAM systém, který dokáže přímo importovat všechny používané formáty CAD dat.

 

Pakliže hledáte CAM software pro vaše CNC obrábění,
nehledejte software, ale hledejte partnera, který vám nejen prodá krabici s DVD, ale bude vás provádět i při začátcích vaší výroby.

Budeme-li to my, budeme se snažit

více info na vyžádání

podrubriky GibbsCAM:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz