jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | GibbsCAM

obrábění na MTM centrech

Souběžné obrábění, kdy je materiál bez ruční manipulace předáván v rámci jediného obráběcího centra z jednoho vřetena na druhé, je v současnosti nejrychleji rostoucí a také nejvíce žádaný segment trhu CNC obráběcích strojů. Aby bylo možné tyto víceosé soustružnicko-frézovací centra maximálně využívat, je nutné mít k dispozici CAM systém, který dokáže pracovat a „přemýšlet“ takovým způsobem, jak to dělá obráběcí stroj této třídy. GibbsCAM, modul MTM byl vytvořen právě tak, aby splňoval požadavky kladené na NC programování těchto strojů a poskytoval výkonné technologické nástroje, které je snadné naučit se, ale i používat. 

 

 Vizuální kontrola procesů obrábění s garancí že to „co vidíte na obrazovce je to, co budete obrábět

 

 Několik vřeten. Několik nástrojových revolverových hlav. Materiál obráběný v paralelních operacích, předávaný z jednoho vřetena do druhého bez ruční manipulace

Maximální flexibilita a konfigurovatelnost
Protože obráběcí stroje této třídy se neustále vyvíjí v nekonečném množství konfigurací, byl systém GibbsCAM MTM navržen tak, aby poskytoval maximální flexibilitu a konfigurovatelnost. Na počátku je tedy definice obráběcího stroje, včetně definice podavače tyče, odebírače obrobků, nástrojových revolverových hlav, protivřetena a dalšího pomocného zařízení stroje. K dispozici jsou potřebné grafické nástroje pro definování přesné konfigurace konkrétního stroje zákazníka, včetně zanesení specifických cyklových časů daného zařízení stroje a NC kódů. Následuje definice jak pevných, tak i rotačních nástrojů a stejně tak i nástrojů tvarových, jejich umístění a orientace na stroji. Software GibbsCAM MTM tak poskytuje funkčnost technologického programovacího systému, jako by byl speciálně vyvíjen na zakázku pro dané víceosé multifunkční obráběcí centrum.

Lokální souřadnicové systémy jsou předdefinovány systémem GibbsCAM pro každé vřeteno. Modely obrobků, včetně objemů, je možno importovat pomocí rozhraní systému GibbsCAM, které podporuje načtení širokého spektra CAD formátů. Modely obrobků je také možno vytvářet přímo v systému, ale i pomocí importované geometrie jako referenčních bodů. 

Minimalizace neproduktivních časů
Procesy obrábění je možno snadno definovat pomocí intuitivního grafického rozhraní, které poskytuje přímý přístup k nástrojům pro definici soustružnických i frézovacích operací. Procesy mohou být definovány jako jednoduchá sériová sekvence a následně analyzovány grafickým nástrojem pro zobrazení vícekanálových souběžných toků programu a jejich procesů. Sync Manager respektuje časově proměnné aspekty programu a všechny detaily vyplývající ze stavu, kdy je současně v řezu několik nástrojů. Pomocí programu Sync Manager lze i snadno přesouvat operace v rámci toku celého programu tak, aby byl minimalizován neproduktivní čas. Asociativita systému GibbsCAM MTM umožňuje po provedení těchto dílčích úprav snadno aktualizovat dané operace.

Kdykoliv během vytváření NC programu je možno procesy obrábění graficky simulovat a vizuálně kontrolovat. Je možno kontrolovat kolize nástroj/nástroj, nástroj/polotovar a polotovar/polotovar a odstranit chyby programu dříve, než dojde ke zničení materiálu nebo nástroje.

Postprocesory
Postprocesory firmy GibbsCAM, respektované jako jedny z nejvýkonnějších, generují kompletní NC kódy pro vícekanálové souběžné procesy včetně pomocných operací a synchronizačních kódů. Výsledkem jsou NC programy, u kterých je garantována bezchybnost, nulová potřeba následných editací a vlastnost „co vidíte na obrazovce, je to, co budete obrábět“, tedy NC programy připravené ke spuštění na stroji pro obrábění kvalitních obrobků.

Víceosá multifunkční obráběcí centra jsou drahé a komplexní stroje, vyžadující pro zajištění maximální výrobní produktivity, vysokého objemu výroby a vysoce kvalitních obrobků optimalizované NC programy. Pro maximální zhodnocení vaší investice do těchto strojů potřebujete CAM, technologický programovací systém, který výkonnost stroje doplní a umocní. Systém GibbsCAM MTM zaručuje vaši spokojenost bez dalších podmínek. 

Vlastimil Staněk, 2004, MM Průmyslové spektrum
(nevím co si myslíte vy, ale toto platilo v roce 2004 a platí i dnes!)

více info na vyžádání

podrubriky GibbsCAM:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz