jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | LNS ChipBLASTER vysokotlaké chlazení

tabulka pro převod jednotek tlaku

Tabulka pro převod tlaků barmbar Pa kPa MPa kp/mmkp/cm2 atm mmHG mWs mmWs psi ´´H2´´Hg 
 1 bar 1 1000100000 100 0,1 0,01019716  1,019716  0,986923 750,062 10,19716 10197,16 14,50377 401,463 29,53
 1 mbar 0,001 1 100 0,1 0,0001 0,0000101972 0,001019716 0,000986923 0,750062 0,01019716 10,19716 0,01450377 0,401463 0,02953
 1 Pa 0,00001 0,01 1 0,001 0,000001 0,000000102 0,000010197 0,000009869 0,00750062 1,01972E-05 0,1019716 0,000145038 0,00401463 0,0002953
 1 kPa    0,01 10 1000 1 0,001 0,000101972 0,01019716 0,00986923 7,50062 0,1019716 101,9716 0,1450377 4,01463 0,2953
 1 MPa 10 10000 10000001000  1 0,1019716 10,19716 9,86923 7500,62 101,9716 101971,6 145,0377 401463 2953
 kp/mm2  98,0665 98066,5 9806650 9806,65 9,80665 1 100 96,7841 73555,9 1000 1000000 1422,3344 39370,08 2895,9016
 kp/cm2  0,980665 980,665 98066,5 98,0665 0,09806650,01  1 0,967841 735,559 10 10000 14,223344 393,7008 28,959016
 atm  1,01325 1013,25 101325 101,325 0,101325 0,010332271,033227  1 760 10,33227 10332,27 14,6959406,38858 29,92126
 mmHG  0,001333224 1,333224 133,3224 0,1333224 0,000133322 0,000013951 0,00135951 0,001315789 1 0,0136 13,6 0,19336 0,53524 0,03937
 mWs  0,0980665 98,0665 9806,65 9,80665 0,00980665 0,001 0,1 0,0967841 73,556 1 1000 1,422372 39,37008 2,8959016
 mmWs 0,000098067 0,098067 9,8067 0,0098067 0,000009807 0,000001 0,0001 0,000096784 0,0735556 0,001 1 0,001422327 0,03937008 0,002895902
 psi  0,06894767 68,94757 6894,757 6,894757 0,006894757 0,0070307 0,070307 0,068046 51,715217 0,70307 703,07 1 27,68 2,03529
 ´´H20  0,00249089 2,49089 249,089 0,249089 0,000249089 0,0000254 0,00254 0,002458317 1,86832 0,0254 25,4 0,03613 1 0,07356
 ´´Hg  0,0338639 33,8639 3386,39 3,38639 0,00338639 0,000345312 0,03453120,03342104      1

podrubriky LNS ChipBLASTER vysokotlaké chlazení:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz