Cimatron 15.0 beta2

co přinese nová verze softwaru?

Na začátku září 2019 uvolnila společnost 3D Systems beta verzi CAD/CAM řešení Cimatron 15, který bude pro uživatele k dispozici během příštího roku. Nová verze Cimatronu, integrovaného CAD/CAM řešení určeného především pro konstrukci a obrábění v oblasti výroby vstřikovacích forem a postupových lisovacích nástrojů, je vybavena více než stovkou nových či vylepšených funkcí, ale také rozšířením Cimatronu o technologii soustružení.

Stávající moduly Cimatronu určené pro frézování jsou obohaceny například o vylepšené algoritmy výpočtu drah u procedur obrábění hrubováním či obrábění na čisto, což vede k rychlejšímu reálnému frézování. Jsou k dispozici nové možnosti nastavení tvaru obráběcího nástroje složeného až ze tří rádiusů či vysoce kvalitní dráha nástroje vypočítaná s rovnoměrným 3D krokem přes složité části dílu. Z novinek týkajících se konstrukce určitě stojí za zmínku funkce pro návrh konformního chlazení, nástroj na automatickou volbu dělící roviny u modelů určených pro vstřikování plastů nebo funkce na úpravu tvaru formy pro kompenzaci deformace modelu. To je však jen zlomek změn, které v další verzi Cimatronu najdete.

Vedle vylepšení stávajícího řešení přichází Cimatron také s významným koncepčním rozšířením. Od verze 15 Cimatron zařadil do svého portfolia i podporu přípravy NC programů pro soustruhy a soustružnická centra. Přestává být tedy CAM řešením určeným výhradně pro frézování. Tuto změnu uvítají jistě jak někteří stávající uživatelé, tak i potenciální noví zákazníci. Dokáže nyní pokrýt nejen kompletní konstrukci se specializovanými nadstavbami pro tvorbu elektrod, vstřikovacích forem či postupových lisovacích nástrojů, ale ve stejném prostředí i výrobu na CNC obráběcích strojích jak pomocí frézování od 2,5 do 5os plynule, tak i v oblasti soustružení.

 

Automaticky navrhnutý kanál konformního chlazení.

 

Soustružnicko-frézovací aplikace plně integrovaná do prostředí Cimatron.

 

 

datum zveřejnění: 7. 10. 2019

info na vyžádání
verze pro tisk